Lancering van #NormaaloverDrugs

#Normaal​over​Drugs

De vraag van #Normaal​over​Drugs

Het huidige drugsbeleid behaalt niet de gestelde doelen voor volksgezondheid en veiligheid, maar de politiek beweegt (nog) niet. Hoe houden we het debat over een nieuw drugsbeleid gaande?

Ons verhaal

Plan

Nationaal beleid verander je niet met één campagne, zeker niet zulk complex en politiek gevoelig beleid als het drugsbeleid. Maar campagnes zijn wel nodig om, als schakel in een lange keten, de discussie op gang te houden. Het doel was om die schakel zoveel mogelijk indruk te laten maken.

Daarvoor ontwikkelden we een campagne met een prikkelende, maar constructieve toon gericht op (1) beleidsmakers en (2) het brede publiek. Dat werd #NormaaloverDrugs, die opriep tot een discussie die de vooroordelen en ideologische componenten oversteeg en focuste op de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Creatie

De campagne startte met een paginagrote advertentie in het AD (bereik: 1,5 miljoen) en abri’s met prikkelende oneliners overal in het land, maar vooral rond de locatie waar de Tweede Kamer vergadert (2,5 miljoen), op digitale schermen in metrostations in Amsterdam en Rotterdam (1,5 miljoen), op reclamemasten langs de snelweg (5 miljoen) en op social media (Instagram, Facebook en Twitter – 0,5 miljoen). De website normaaloverdrugs.nl werd gelanceerd met meer informatie over de campagne, het drugsbeleid en de redenen om het te veranderen.

Met blogs, posters en stickers, social media, samenwerking met relevante partijen en een sprookjesboek voor beleidsmakers is op deze lancering doorgebouwd. We richtten een landingspagina in met interviews met experts en politici, stonden nogmaals in de krant en op digitale borden in Amsterdam en Den Haag en stuurden brieven en een sprookjesboek naar de Tweede Kamer.

Resultaat

#NormaaloverDrugs is in korte tijd een serieuze speler geworden in het maatschappelijk veld dat zich met drugsbeleid bezighoudt. Er is in de periode dat de campagne loopt veel aandacht geweest voor het drugsbeleid in de media. Dat kan deels op het conto van de campagne worden geschreven. Zo niet met directe media-optredens, dan wel door het onderwerp top-of-mind te houden bij beleidsmakers en het brede publiek.

Meer weten over deze case? Durf te vragen!